• 0995 904 3320
  • connect@greconph.org

News & Resources

Pagsilip sa Industriya ng Pagbibigas

Isang pagsulyap at pagaaral sa statistika ng industriya ng pagbibigas sa Pilipinas at kung paano sumusuporta at tumutulong ang Grains Retailers’ Confederation of the Philippines, Inc. o GRECON sa gobyerno sa paghahatid ng kalidad at murang bigas sa bawat pamayanang Pilipino.

 

Ipakita ang ating pagsuporta sa ating mga magsasakang Pilipino sa pamamagitan ng pag like sa ating opisyal na facebook fanpage para sa mga karagdagang balita tungkol sa industriya ng pagbibigas Pilipinas.

 

Bisitahin at i-like ang ating opisyal na Facebook Page: https://www.facebook.com/GrainsREtailersCONfederation/

 

 

Apektado ka ba ng presyo ng bigas? Makialam ka!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap